МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Информационна система за ражданията
Информационната система за ражданията е регламентирана в НАРЕДБА № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"(Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г.).
За неизпълнение на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" се носи отговорност по смисъла на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето.
Разпределение на новородените по области

Показване на разпределението върху картата на Република БългарияПоказване на разпределението в табличен вид
 
София (столица)9471
Пловдив3926
Варна2127
Бургас2087
Сливен1751
Стара Загора1710
Плевен1436
Пазарджик1206
Благоевград1163
Русе961
Велико Търново887
Хасково787
Шумен667
Силистра632
Добрич595
Кърджали585
Враца492
Ловеч490
Монтана490
Търговище458
София432
Кюстендил422
Габрово358
Смолян333