МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Информационна система за ражданията
Информационната система за ражданията е регламентирана в НАРЕДБА № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"(Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г.).
За неизпълнение на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" се носи отговорност по смисъла на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето.
Разпределение на новородените по области

Показване на разпределението върху картата на Република БългарияПоказване на разпределението в табличен вид
 
София (столица)14646
Пловдив6207
Варна3322
Бургас3276
Стара Загора2788
Сливен2640
Плевен2306
Благоевград1973
Пазарджик1797
Русе1530
Велико Търново1402
Хасково1199
Шумен1067
Силистра989
Добрич988
Монтана925
Кърджали890
Враца795
Търговище773
Ловеч730
Кюстендил673
София673
Смолян536
Габрово505
Перник490
Разград388
Ямбол371
Видин334
ОБЩО54213 
Изтегляне на файл в CSV формат