МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Информационна система за ражданията
Информационната система за ражданията е регламентирана в НАРЕДБА № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"(Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г.).
За неизпълнение на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" се носи отговорност по смисъла на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето.
Разпределение на новородените по области

Показване на разпределението върху картата на Република БългарияПоказване на разпределението в табличен вид
 
София (столица)7661
Пловдив4283
Варна2973
Сливен2028
Бургас2019
Стара Загора1676
Плевен1634
Пазарджик1321
Благоевград1142
Русе1095
Велико Търново961
Хасково788
Шумен759
Монтана636
Търговище570
Кърджали527
Враца489
София436
Ловеч412
Габрово383
Добрич379
Силистра365
Смолян319
Кюстендил312
Разград269
Перник259
Ямбол224
Видин66
ОБЩО33986 
Изтегляне на файл в CSV формат