МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Информационна система за ражданията
Информационната система за ражданията е регламентирана в НАРЕДБА № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"(Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г.).
За неизпълнение на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" се носи отговорност по смисъла на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето.
Разпределение на новородените по области

Показване на разпределението върху картата на Република БългарияПоказване на разпределението в табличен вид
 
София (столица)12250
Пловдив5175
Варна2789
Бургас2776
Сливен2308
Стара Загора2298
Плевен1925
Благоевград1542
Пазарджик1532
Русе1271
Велико Търново1171
Хасково1021
Шумен880
Добрич837
Силистра831
Монтана769
Кърджали756
Враца666
Търговище651
Ловеч629
Кюстендил563
София543
Габрово464
Смолян458
Перник412
Разград351
Ямбол329
Видин300
ОБЩО45497 
Изтегляне на файл в CSV формат