МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Информационна система за ражданията
Информационната система за ражданията е регламентирана в НАРЕДБА № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"(Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г.).
За неизпълнение на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" се носи отговорност по смисъла на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето.
Разпределение на новородените по области

Показване на разпределението върху картата на Република БългарияПоказване на разпределението в табличен вид
 
София (столица)7016
Пловдив2896
Варна1757
Бургас1514
Сливен1332
Стара Загора1327
Плевен1101
Пазарджик889
Благоевград872
Русе716
Велико Търново645
Хасково613
Шумен522
Добрич499
Силистра493
Кърджали416
Монтана408
Враца394
Ловеч351
Търговище344
Кюстендил330
София317
Габрово258
Перник243
Смолян243
Разград210
Ямбол210
Видин181
ОБЩО26097 
Изтегляне на файл в CSV формат